Privacy Verklaring

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Sailsnake. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Sailsnake verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

We leggen uit waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Tevens vind je hier al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Sailsnake, neem dan gerust contact op!

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden. Het is daarom raadzaam om deze verklaring periodiek te raadplegen op onze website.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Sailsnake. Deze worden hieronder toegelicht.

Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Sailsnake via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

Google Analytics

De website van Sailsnake verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

De ontvangers

De e-mail van Sailsnake wordt gehost bij YourHosting. Als jij contact opneemt via de mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van YourHosting.

De website en back-ups van de website worden gehost bij Netlify/Heroku. Gegevens die jij achterlaat op de website van Sailsnake zijn op de servers van Netlify opgeslagen.

Onze beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Sailsnake of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven-staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Sailsnake. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Sailsnake privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Jouw Rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Sailsnake vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar Sailsnake. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Sailsnake.

Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Sailsnake opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Sailsnake al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Sailsnake zijn vastgelegd? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat Sailsnake niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik

Wil jij niet dat Sailsnake jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan door ons een bericht te sturen via ons contactformulier, we zullen je vervolgens vragen om kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Jouw Plichten

Sailsnake verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Sailsnake via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Sailsnake de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Sailsnake met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Sailsnake behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Sailsnake dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Sailsnake te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via ons contactformulier op de website.